Lịch học Hải Phòng

  [comment_in_home] LỊCH HỌC CHI TIẾT CHỦ ĐỂ THỜI GIAN  NỘI DUNG  GIỜ ĐẢM NHIỆM Dám Thay Đổi Chính Mình 03 ngày/Tuần Áp dụng 6 bước thay đổi – Đột phá thành công trong học tập và cuộc sống 35 Giảng viên 1 & Đội coach Chuyên đề 1 & 2 Tuần 2 Giới thiệu […]