Những mô hình học tập “phá kén xông ra”

Cách đây 10 tháng Dám thay đổi chính mình là cuốn sách của tác giả Nguyễn Đình Sơn (hay còn gọi là Tomson Nguyen). Tên của ông đang được nhắc đến trên nhiều diễn đàn giáo dục, nhiều trang mạng internet quen thuộc khi bàn về phương pháp học tập, giáo dục con cái và […]

Học tập cũng cần chiến lược

“Cẩm nang và chiến lược dành cho học tập” là một trang web giáo dục được lập ra và duy trì bởi Joe Landsberger . Những lời khuyên trong cẩm nang này được các học sinh sinh viên trên nước Mỹ và thế giới sử dụng rộng rãi. http://www.studygs.net/vietnamese/    Bạn Muốn tìm hiểu thêm  […]