Đánh giá kỹ năng học tập

Với mỗi câu bạn chọn 1 phương án phù hợp với mình nhất và ghi điểm tương ứng vào bảng . Mức độ Luôn luôn Thường xuyên Đôi khi Hiếm khi Không bao giờ Thang điểm 4 3 2 1 0 Phần I 1. Bạn hoàn thành bài tập đúng thời hạn?       […]

ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ THÔNG MINH

Hướng dẫn: Lựa chọn đáp án phù hợp với bạn nhất (1 câu có thể chọn 2 đáp án) Bạn thường muộn giờ học hay trễ hẹn so với thời gian đã định a Không b Có Khi làm bài kiểm tra bạn thích các loại bài a Chọn đúng/sai b Thảo luận hay các […]

Đánh giá năng lực học tập toàn diện (Dành cho HSTHCS & THPT)

CÁCH HỌC NÀO PHỤ HỢP CHO TỪNG HỌC SINH? Chúng tôi đã trải nghiệm và áp dụng hệ thống đánh giá của Mỹ trên 150 nghìn học sinh, sinh viên, phụ huynh tại Việt Nam. Kết quả cho thấy > 65% học sinh gặp khó khăn trong học tập là do không xác định đúng […]