TÌNH YÊU & TUỔI TEEN – CHIA SẺ CỦA TÔM TRÊN CAFE SÁNG VTV3

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Tôm về quan điểm của cha mẹ về tình yêu và tình bạn khác giới của Teen nhé.