CHÌA KHÓA VÀNG – ĐÁNH GIÁ VÌ 1 TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG (15-18 TUỔI)

Khi các con đã vượt qua tuổi nổi loạn, thất thường và dần ổn định bước vào thpt nhưng cha mẹ chúng ta vẫn chưa hết lo lắng về động cơ học tập, định hướng nghề, và những mục tiêu đã xác định tương lai. Làm thế nào giúp con học tập đúng sở trường, […]