ĐÁNH GIÁ LÀ TRÁNH ĐƯỢC BỆNH SỢ HỌC, HAM CHƠI, NỔI LOẠN, HAM GAME (13-15 TUỔI)

LOẠI BỎ TẤT TẦN TẬT: Nỗi ám ảnh, lo lắng, vật lộn về con cái trong học tập và khẳng định sự phát triển thành công – Cha mẹ có biết bao nhiêu câu hỏi về tuổi teen, Chắc bạn cũng vậy. Đó là những cách cư xử khiến ta khó chịu, hay những sở […]