ĐÁNH GIÁ: CHÌA KHÓA MỞ CÁNH CỬA TUỔI DẠY THÌ HOÀN HẢO (9 – 13 TUỔI)

Để bước vào thcs học tập ổn định. Tránh ham chơi, nổi loạn, thiếu tập trung, hay cãi lại cha mẹ. Hiểu đúng tâm lý lứa tuổi từng năm học. Hơn 1 thập kỷ qua chúng tôi đã áp dụng phương pháp đánh giá, tư vấn, đồng hành của Mỹ cho hàng nghìn gia đình […]