HS VIỆT YẾU NHẤT LÀ CÁCH TƯ DUY – LẬP LUẬN – TRÌNH BÀY

Tư Duy: Theo tâm lý học chúng ta có thể hiểu tư duy xuất phát từ nguồn thông tin thu vào được bộ não chúng ta xử lý và tổng hợp trình bày, lập luận hay đưa ra giải pháp, kế hoạch, mong muốn. Hiểu đơn giản hơn khi các con tuổi teen có thể […]

ĐỊNH HƯỚNG “CHỌN NGÀNH HAY CHỌN NGHỀ” GỬI THPT PHAN HUY CHÚ

Ngày 25/1/2021, Tom rất vui khi gặp gỡ và nói chuyện với các bạn học sinh trường THPT Phan Huy Chú về định hướng nghề nghiệp. Như đã hứa với các bạn, Tom gửi tới các bạn cách để tìm ra kênh tiếp thu ưu trội (hình ảnh – nghe giảng) và xác định bạn […]