SAO HỌC MÃI TIẾNG ANH CHƯA GIỎI

Cách đây 20 năm TOM và bạn đi tìm chỗ học tiếng Anh cho con. Khi đó chỉ có Hội đồng Anh (British Council) là chuẩn nhất và bây giờ cũng thế. Đầu tư hẳn 20 đô/buổi nhưng rồi sau vài năm chẳng ăn thua là vì tuần học mỗi buổi. Thời đó TOM cũng […]